Matematiikka 1, 5 op (CampusOnline)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    11.05.2020 - 10.08.2020
Ilmoittautumiset
    01.05.2020 mennessä
Paikka
    verkko-opinnot
Edeltävä osaaminen
    -
Tavoite
    Opiskelija osaa sieventää lausekkeita, muodostaa ja ratkaista yhtälöitä ja yhtälöryhmiä sekä piirtää, muodostaa ja analysoida alkeisfunktioita. Opiskelija hallitsee kolmioiden trigonometrian. Opiskelija tuntee kompleksiluvun käsitteen. Lisäksi opintojakso voi sisältää tutkinto-ohjelmakohtaisia sisältöjä (matriiseja, geometriaa, talousmatematiikkaa).

EA-KN EUR-ACE Tieto ja ymmärrys: Opiskelija saa matemaattiset perusvalmiudet tekniikan alalle.

YHTOP Oppimisen taidot: Opiskelija osaa arvioida kriittisesti saamiaan tuloksia käyttäen tarvittaessa apuna laskimia ja tietotekniikkaa. Opiskelija osaa jakaa omaa osaamistaan sekä soveltaa matemaattista osaamistaan muissa opinnoissaan.
Sisältö
    Algebran peruslaskutoimitukset, yhtälöt, yhtälöryhmät, trigonometriaa, alkeisfunktioita, kompleksiluvun käsite. Insinööritieteiden sovelluksia. Mahdollisesti matriiseja, geometriaa ja talouselämän sovelluksia.
Toteutus
    Kontaktitunnit/virtuaaliluennot, ohjatut/omatoimiset laskuharjoitukset, itsenäinen työskentely, verkkotyöskentely.
Kirjallisuus
    Oppikirja ilmoitetaan opintojakson alussa. Taulukkokirja.
Hinta
    maksuton
Lisätietoja
    campusonline@jamk.fi
Muu informaatio
    -
Peruutusehdot
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!