Organisaation johtaminen, 4 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    02.09.2019 - 16.12.2019
Last enrolment date
    30.11.2019
Location
    verkkototeutus
Prerequisites
    Kurssin osaamistavoitteita tukevat, suositeltavat muut opintojaksovaihtoehdot kuvataan opiskelijalle henkilökohtaisissa ja ryhmäohjaustapaamisissa.
Goal
    Opiskelija hallitsee perustiedot henkilöstöjohtamisesta erilaisissa yritysorganisaatioissa sekä tiedostaa ja on omaksunut työskentelytavat ja keinot joita esimiestehtävissä sovelletaan. Strategisen johtamisen perusteita opiskelija osaa soveltaa johtamisen näkökulmasta.
Contents
    Strategia, visio, missio
Johtaminen
Palkkiopalkkaus
Henkilöstöjohtaminen
Literature
    Dorrington et al: Human resource management10th edit. 2017
Further Information
    avoinamk@jamk.fi

See the Timetable