ICT-valmiudet, 3 op (VAIN ALKION OPISKELIJOILLE)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    02.09.2019 - 18.12.2019
Ilmoittautumiset
    01.09.2019 mennessä
Kohderyhmä
    Opintojakso on tarkoitettu ALKIO-OPISTON opiskelijoille.
Tavoite
    Opiskelija osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikan välineitä työskentelyssään.
Hänellä on perustiedot tekijänoikeuksista, tietoturvasta sekä niiden merkityksestä.
Opiskelija osaa käyttää monipuolisesti tekstinkäsittelyn, esitysgrafiikan ja taulukkolaskennan toimisto-ohjelmia.
Sisältö
    Tekstinkäsittelyohjelman keskeiset toiminnot pitkien, moniosaisten asiakirjojen (esim. JAMKin raportit) käsittelyyn ja asiakirjastandardin mukaisen asiakirjan laatimiseksi.
Opintojakson aikana opiskelija laatii raporttimallipohjan, jota hän voi hyödyntää kirjallisissa töissään.

Taulukkolaskentaohjelman perustoiminnot ja niiden soveltaminen.

Esitysgrafiikkaohjelman käyttäminen monipuolisen ja selkeän esityksen laatimiseksi.

Tekijänoikeuksien ja tietoturvan peruskäsitteet.
Koulutusohjelmakohtaisesti opintojaksoon voi sisältyä myös muita yhdessä sovittavia, osaamisen kannalta hyödyllisiä tietotekniikan aihepiirejä.
Lisätietoja
    Niilo Kuokkanen (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Muu informaatio
    Webinaarit ajoittuvat seuraavasti:
- 4.9.19 klo 14.45-16.15
- 18.9.19 klo 14.45-16.15
- 2.10.19 klo 14.45-16.15
- 16.10.19 klo 14.45-16.15
- 30.10.19 klo 14.45-16.15
- 13.11.19 klo 14.45-16.15
- 27.11.19 klo 14.45-16.15
(Pidätämme oikeuden muutoksiin.)

Katso opintojakson aikataulu