Tietokannat, 5 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    13.01.2020 - 30.04.2020
Last enrolment date
    13.01.2020
Place
    Verkkototeutus
Prerequisites
    -
Goal
    Opiskelija tuntee tietokantojen peruskäsitteet, ymmärtää tietokantajärjestelmän yleisen rakenteen ja toimintaperiaatteen, osaa lukea ja laatia tietokantojen kuvauksia, osaa luoda tietokannan, osaa käyttää tietokantaa (hakea tietoa tietokannasta) ja osaa SQL-kielen perusteet.

- Johdanto tietokantoihin
- Tietokannan suunnittelu käsiteanalyysin avulla
- Kyselyt ja SQL
- Tietokannan toteutus: taulut ja yhteydet
Contents
    Opintokokonaisuuden sisältö
Teema 1:
* Opintojakson esittely, arviointiperusteet
* Johdanto tietokantoihin
* Henkilökohtaisten tietokantojen luominen
* MySQL Workbench -ohjelmistoon tutustuminen
* Harjoitustietokantarakenteen luominen

Teema 2:
* SQL-perusteet osa 1 (Peruskyselyt)

Teema 3:
* Tietokantojen suunnittelu

Teema 4:
* SQL-perusteet osa 2 (Koostefunktiot, ehtolauseet, tiedon ryhmittely)

Teema 5:
* SQL-perusteet osa 3 (Liitos, yhdiste, alikyselyt)

Teema 6:
* SQL-perusteet osa 4 (Taulun luonti ja rakenne)

Teema 7:
* SQL-perusteet osa 5 (Tiedon muuttaminen kantaan)

Teema 8 (Valinnainen):
* Web-käyttöliittymän ja tietokantarajapinnan laatiminen (HTML+CSS+PHP)

Teema 9 (Valinnainen):
* SQL-extra (indeksit, REGEXP, useamman kentän avaintieto)

Teema 10 (Valinnainen):
* NoSQL (MongoDB)"
Accomplishment
    Opintojakso on täysin virtuaalinen eli se ei sisällä kontaktiopetusta. Opintojaksolla on verkkopohjainen materiaali sekä harjoitustehtävät, joita opiskelija tekee itsenäisesti omaan tahtiin. Opintosisältöä tukevat kunkin teeman mukaiset videoluennot, joita seuraamalla opiskelija pääsee tekemään opettajan nauhoittamia teemaan liittyviä käytännön harjoituksia.


Opintokokonaisuus arvioidaan verkossa tehtävän tentin, harjoitustyön sekä vapaaehtoisten harjoitustehtävien kautta.
Literature
    Verkko-opiskelumateriaali (lähinnä html/css ja pdf-muodossa)
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Vaatimuksena tietokone, jossa on verkkoyhteys.

See the Timetable