Sivuinstrumentti 1, 5 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    02.09.2019 - 15.05.2020
Last enrolment date
    30.11.2019
Target group
    Vain Schildtin lukiolaisille
Goal
    Opiskelija ilmaisee itseään soittaen/laulaen luontevasti ja soittaa/laulaa harjoittelemaansa ohjelmistoa tyylinmukaisuuteen pyrkien. Opiskelija arvioi osaamistaan realistisesti ja hänellä on valmiudet jatkuvaan oppimiseen sivuinstrumentissaan. Hän asettaa sivuinstrumenttinsa opiskelulle oman osaamisprofiilinsa kannalta relevantteja tavoitteita. Opiskelija oppii yhteistyössä opettajansa kanssa valitsemaan teknistä tasoaan vastaavaa, itselleen sopivaa ja kehittymisensä kannalta optimaalista ohjelmistoa ja osaa valita tarkoituksenmukaiset harjoittelumenetelmät.
Hän tiedostaa ergonomian ja kuulonhuollon tärkeyden.
Contents
    Tyylillisesti monipuolisen, opiskelijan osaamistasolle relevantin ohjelmiston harjoitteleminen ja esittäminen. Ohjelmiston tyylinmukainen tulkitseminen. Instrumentin tekniikan kehittäminen. Nuotinlukutaitojen harjoittaminen. Osallistuminen kontaktiopetukseen.

See the Timetable