Teknologia biotalouden mahdollistajana, 5 op (YAMK)avaa tulostusnäkymä

Attention! Online registration is closed.
Date
    13.03.2020 - 16.05.2020
Last enrolment date
    01.03.2020
Target group
    Opintojakso on YAMK-tasoinen
Goal
    Opiskelija hallitsee biotalousalan liittyvän teknologian peruskäsitteet.
Opiskelija ymmärtää biotalouden teknologisia kehitystrendejä ja osaa hyödyntää niihin liittyviä mahdollisuuksia innovaatioiden lähteenä omalla erikoistumisalallaan.
Contents
    Metsäbiomassan kasvatukseen liittyvät teknologiset ratkaisut
Peltobiomassan kasvatukseen liityvät teknologiset ratkaisut
Levä-, hiiva- ja bakteeeribiomassojen kasvatukseen liittyvät teknologiset ratkaisut
Ruoantuotantoketjun teknologiset vaihtoehdot
Bioenergian tuotannon ja käytön teknologiat
Aurinko- ja tuulienergiateknologiat
Sähkön- ja lämmönjakelutavat
Liikenteen biopolttoaineiden tuotanto ja jakelu.
Metsäbiomassan perinteiset jalostusteknologiat
Biomassan uudet hyödyntämisteknologiat
Literature
    Brown, R. & Brown, T. 2014. Biorenewable Resources : Engineering New Products from Agriculture (2nd Edition).
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi