Ravitsemus ja liikunta terveyden edistäjänä, 5 opavaa tulostusnäkymä

Attention! Online registration is closed.
Date
    09.03.2020 - 08.05.2020
Last enrolment date
    23.02.2020
Place
    Verkkototeutus
Goal
    Opiskelija tunnistaa yhteiskunnan tarpeita ja haasteita terveyteen ja elämäntapoihin liittyen. Opiskelija ymmärtää elämäntapojen merkityksen erityisesti ravitsemuksen ja liikunnan näkökulmasta terveydelle sekä pystyy tunnistamaan ja arvioimaan niihin liittyviä tekijöitä. Opiskelija osaa asettaa elämäntapojen edistämistä tukevia tavoitteita ravitsemuksen ja liikunnan näkökulmasta. Opiskelija soveltaa tietoa oman ammattialansa huomioiden käytännön elämän tilanteisiin ja oppii löytämään tarkoituksenmukaisia ratkaisuja elämäntapojen tukemiseksi.
Contents
    - kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkitys
- ravitsemus ja liikunta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
- ravitsemukseen ja liikuntaan liittyvät haasteet ja tavoitteiden asettaminen
- tavoitteiden saavuttamista tukevien ravitsemuksen ja liikunnan sekä niihin liittyvien elämäntapatekijöiden käsittely: esim. ajan hallinta, lepo, uni, stressi
- terveellisiä elämäntapoja tukevan ohjauksen suunnittelu, toteutus käytännössä, toteutuksen arviointi
Accomplishment
    Itsenäinen työskentely ja ryhmätyöskentely verkossa, kirjallisuuteen ja tutkimuksiin perehtyminen, työelämässä toimiminen.
Literature
    Aro, A., Mutanen, M. & Uusitupa, M. (toim.) 2012. Ravitsemustiede. Duodecim. www.jamk.fi/nelli -portaalin kautta luettavissa

Fogelholm. M., Vuori,I. & Vasankari, T. (toim.) 2011. Terveysliikunta. Duodecim.

Muu opintojakson alussa ilmoitettava materiaali.
Further Information
    Lisätietoja opintojakson sisällöstä:
Maija Jylhä ja Maaret Rutanen (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi