Sopimusoikeus, 5 op, verkkototeutus (EduFutura)

Attention! Online registration is closed.
Date
    18.05.2020 - 31.07.2020
Last enrolment date
    03.05.2020
Place
    Verkkototeutus
Prerequisites
    Juridiikan perusteet ja juridisen tiedon etsintä- ja analysointivalmiudet
Goal
    Opiskelija osaa monipuolisesti arvioida erityyppisten sopimusten sisältöä ja pätevyyttä. Hän tunnistaa riskialttiin tai muuten vaativan sopimustilanteen sekä osaa ehdottaa toteuttamiskelpoisia ratkaisuja sopimusriskien säätelemiseksi ja sopimuksen toteuttamisessa odotettavien ongelmien ehkäisemiseksi.
Contents
    Sopimus oikeustoimena, sopimuksen rikkominen, sopimuksen tulkinta ja täydentäminen, sopimuksen pätemättömyys, sopimusriskit, vakiosopimus.
Accomplishment
    Kontaktiluennot,ongelmalähtöinen oppiminen,oppimistehtävät, kirjallisuuden avulla oppiminen tai vastaava verkkototeutus
Literature
    Saarnilehto, A. Sopimusoikeuden perusteet.2009., Hemmo, M. Sopimusoikeus,2007. Juridiikkafokus, aihealueen säädökset ja oikeuskäytäntö, www.finlex.fi, Suomen Laki(kirjaston Janet-portaali)
Further Information
    avoinamk@jamk.fi

See the Timetable