Konsernitilinpäätös, 5 op, verkkototeutus (EduFutura)

Attention! Online registration is closed.
Date
    18.05.2020 - 31.08.2020
Last enrolment date
    03.05.2020
Place
    Verkkototeutus
Prerequisites
    Eri toimialojen yritysten kirjanpito, pk-yrityksen tilinpäätöksen laatiminen, rahoituksen jaksottamisen ja voitonjaon kirjaaminen
Goal
    Opiskelija tietää konsernitilinpäätöksen tehtävät ja merkityksen eri tilanteissa. Opiskelija tuntee konsernin toiminnan periaatteet ja osaa laatia konsernitilinpäätöksen. Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan ja kehittymistarpeitaan.
Contents
    Konsernisuhde, konsernia koskeva lainsäädäntö, konsernin tilinpäätöksen laatiminen: sisäisten liiketapahtumien eliminointi, keskinäisen osakeomistuksen eliminointi, vähemmistöosuuden erottaminen, osakkuusyritykset ja ulkomaiset tytäryhtiöt, konsernien verokohtelu.
Accomplishment
    verkkototeutus
Literature
    Tomperi, S. Kehittyvä kirjanpitotaito, luku 8. Edita. 15.painos tai uudempi
KILAn yleisohje konsernitilinpäätöksen laatimisesta 2017.
Further Information
    avoinamk@jamk.fi

See the Timetable