Kehittyvä strategia (YAMK), 5 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    09.03.2020 - 15.05.2020
Last enrolment date
    23.02.2020
Place
    Hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 2 / Rajakatu 35
Prerequisites
    Amk-tutkinto, mutta opintojakso soveltuu myös opistotason tutkinnon suorittaneille.
Goal
    Opiskelija osaa strategisen johtamisen ja strategia-ajattelun peruskäsitteet sekä tunnistaa strategisen johtamisen erilaisia koulukuntia. Opiskelija sisäistää strategian merkityksen toiminnan kehittämisen välineenä sekä tunnistaa strategiaprosessin eri vaiheet, hallitsee strategian jäsentämiseen sekä jalkauttamiseen liittyviä työkaluja ja menetelmiä. Opintojakso tarjoaa valmiudet strategisen analyysin tekemiseen ja strategian valintaan.
Contents
    Strategiat, strategiatyypit, strateginen ajattelu ja strategisen johtamisen käsitteistö: skenaariot, visio, missio, arvot, tavoitteet.

Strategiaprosessi ja strategioiden analysointi, työkalut ja jalkauttaminen.

Mittarit ja mittaaminen tehokkaan johtamisen osana sekä tuloksen arviointi.

Strategian kehityssuunnat ja yhteys päätöksentekoprosessiin.
Accomplishment
    Verkko- ja lähiopetus, harjoitustyöt, pienryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely ja kirjallisuus.
Literature
    Ritakallio, T. - Vuori, T. (2018). Elävä strategia: kyky nähdä, taito tarttua tilaisuuteen.

Porter, M. (1996). What is Strategy? Harvard Business Review, Nov-Dec 1996, pages 61-78.

Porter, M. (2008). The Five Competitive Forces that Shape Strategy. Harvard Business Review, Jan 2008, pages 78-93.

Prahalad, C. - Hamel, G. (1990). The Core Competence of the Organization. Harvard Business Review, May-June 1990, pages 79-91.
Further Information
    Tapio Mäkelä (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Opintojakso sisältää kontaktiopetusta. Tarkistathan ajoitukset allaolevan linkin kautta.

See the Timetable