Lapset puheeksi -menetelmä perheiden asiakkuuksissa, 5 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    07.01.2020 - 15.05.2020
Last enrolment date
    02.01.2020
Place
    Verkkototeutus
Prerequisites
    Opiskelija hahmottaa perheiden terveyden edistämisen tavoitteita ja menetelmiä lapsiperheiden palveluiden kentässä. Opiskelijalla on ymmärrys sivistys-, sosiaali- ja terveysalan moniammatillisesta yhteistyöstä.
Goal
    Opiskelija osaa käyttää työssään Lapset puheeksi-menetelmän lokikirjaa ja keskustella perheiden kanssa voimavaralähtöisesti. Hän osaa järjestää Lapset puheeksi neuvonpidon ja toimia siinä moniammatillisen työryhmän jäsenenä tai vetäjänä. Opiskelija osaa keskustella perheiden kanssa lasten kehityksestä ja kehitysympäristöjen merkityksestä lapsen kasvulle ja hyvinvoinnille. Hän osaa tukea vanhempia ymmärtämään lasta suojaavia ja haavoittavia tekijöitä sekä pohtimaan miten lasta voidaan tukea suojaavia tekijöitä vahvistamalla. Opiskelija osaa kartoittaa keskeiset toimijat lapsen ja perheen elämässä ja tukea lapsen ja perheen osallisuutta moniammatillisessa työskentelyssä.
Contents
    Lapset puheeksi-menetelmään tutustuminen ja opetteleminen. Oma-aloitteinen toiminta moniammatillisessa yhteistyössä. Palvelujen ja eri toimijoiden yhteistyön saumattomuus perheen näkökulmasta. Lapset puheeksi-menetelmän taustateorioiden ja käsitteiden ymmärtäminen.
Accomplishment
    Luento-opetus verkkototeutuksena, pari- ja ryhmätyöskentely, casetyöskentely ja itsenäinen työskentely.
Literature
    Menetelmään ja opintokokonaisuuteen liittyvä materiaali saatavilla oppimisympäristössä.
Further Information
    Jenni Ikola-Mäki (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan 8 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

See the Timetable