Näyttöön perustuva toiminta (YAMK), 5 opavaa tulostusnäkymä

Attention! Online registration is closed.
Date
    09.01.2020 - 07.05.2020
Last enrolment date
    17.12.2019
Place
    Hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 2 / Rajakatu 35, Jyväskylä
Prerequisites
    Amk-tutkinto, mutta opintojakso soveltuu myös opistotason tutkinnon suorittaneille.
Goal
    Opiskelija osaa tarkastella ja käsitteellistää käytännön toiminnasta nousevia kehittämistarpeita ja -haasteita. Hän osaa hankkia ja arvioida kotimaista ja kansainvälistä tutkimustietoa. Hän kykenee tarkastelemaan kriittisesti ja argumentoimaan tutkimustuloksia. Hän kykenee analysoimaan vallitsevia toimintatapoja ja laatimaan suunnitelmia näyttöön perustuvan toiminnan kehittämiseksi ja implementoimiseksi.
Contents
    - Näyttöön perustuva toiminta terveyden edistämisessä
- Tiedonhankintataitojen syventäminen
- Asiantuntijaviestintä
- Implementoinnin prosessi
Accomplishment
    Kontaktiopetus, webinaari, oppimistehtävät

Webinaaria varten tarvitset internet-yhteyden sekä usb-liitännällä olevan headsetin eli kuuloke-mikrofoniyhdistelmän, jolloin ääniyhteydet toimivat mahdollisimman hyvin.
Literature
    Hoffmann T, Bennett S, Del Mar C. 2013. Evidence-based practice across the health professions. Chatswood: Elsevier. Soveltuvin osin.

Holopainen, A, Junttila, K., Jylhä, V., Korhonen, A. & Seppänen, S. 2013. Johda näyttö käyttöön hoitotyössä. Fioca, Helsinki. Soveltuvin osin.

Korhonen, A. (2018). Näyttöön perustuva toiminta: Tarpeesta tuloksiin. Helsinki: Skhole Oy. Soveltuvin osin

Law, M. & MacDermid, J. 2014. Evidence-Based Rehabilitation, A Guide for Practice. Thorofare: SLACK Incorporation. 3rd ed. Soveltuvin osin.

Rycroft-Malone, J. & Bucknall, T. (toim.) 2011. Models and Frameworks for implementing evidence-based practice: linking evidence to action. Wiley-Blackwell. Soveltuvin osin.

Sarajärvi, A., Mattila L-R. & Rekola, L. 2011. Näyttöön perustuva hoitotyö - avain hoitotyön kehittämiseen. WSOY. Soveltuvin osin.

International Union for Health Promotion and Education (www.iuhpe.org/)
Joanna Briggs institute (http://joannabriggs.org/)
Further Information
    Tiina Kuukkanen (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan 5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Other info
    Huom! Opintojakso sisältää kontaktiopetusta; tarkistathan ajoitukset allaolevan linkin kautta (pidätämme oikeuden muutoksiin).