Tilinpäätösanalyysi, 5 opavaa tulostusnäkymä

Attention! Online registration is closed.
Date
    07.01.2020 - 13.05.2020
Last enrolment date
    08.12.2019
Place
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Prerequisites
    Tilinpäätöksen laatiminen ja sisältö
Goal
    Opiskelija tuntee tilinpäätösanalyysin ja arvonmäärityksen keskeiset käsitteet ja menetelmät. Opiskelija osaa laatia rahoituslaskelman. Opiskelija osaa soveltaa tietojaan yrityksen analysoinnissa ja osaa tulkita yrityksen toimintaa ja taloudellista asemaa. Opiskelija tietää tilinpäätösanalyysin ja tehtyjen ennusteiden rajoitukset ja mahdollisuudet yrityksen toiminnan kehittämisessä.
Contents
    Tuloslaskelman ja taseen muokkaus ja analysointi, tunnusluvut ja niiden laskeminen ja tulkinta, tilinpäätöksen tulkinta, tilinpäätösperusteinen rahoituslaskelma, käyttöpääoman laskenta, yrityksen arvonmääritys, case-yrityksen analyysi
Accomplishment
    Lähi- ja etäopiskelu, harjoitustehtävät
Literature
    Salmi, I. Mitä tilinpäätös kertoo? Edita, 2010 tai uudempi painos
KILAn yleisohje rahoituslaskelman laatimisesta 2007
Price
    75 €
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Opintojakso soveltuu osaksi taloushallinnon opintoja. Opintojakso kuuluu pakollisena osana talousjohtamisen kärjen sekä Business- että Financial polkujen opintoihin.