Palveluliiketoiminnan tulevaisuuden teknologia, 5 op (YAMK)

Attention! Online registration is closed.
Date
    11.02.2020 - 04.05.2020
Last enrolment date
    03.01.2020
Place
    Verkkototeutus
Prerequisites
    Akkreditointimenettely kuten tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Lisätietoa yksittäisiin opintojaksoihin liittyvistä järjestelyistä saatavilla tutorilta.
Goal
    Opiskelija ymmärtää laajasti teknologian ja sen sovellusten merkityksen osana asiakkaan palvelukokemusta.
Opiskelija osaa arvioida ja analysoida uuden teknologian yleisiä mahdollisuuksia ja haasteita siinä palveluliiketoiminnan osa-alueessa, joka on opintojen keskiössä.
Opiskelija osaa arvioida kriittisesti toimialan ja sen teknologisen ympäristön välistä suhdetta johtamisen näkökulmasta.
Contents
    Teknologiset trendit ja sovelluskohteet
Teknologian eri roolit liiketoiminnan elementteinä
Uuden teknologian analyyttinen arvioiminen
Accomplishment
    Verkko-opiskelu
Luennot
Itsenäinen työskentely
Literature
    Hvid, A. & Pedersen, J. B. 2016. Face the Future: What disruption and exponential acceleration means for you?
Price
    75 €
Further Information
    avoinamk@jamk.fi

See the Timetable