Palveluliiketoiminnan tulevaisuuden teknologia, 5 op (YAMK)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    11.02.2020 - 04.05.2020
Ilmoittautumiset
    03.01.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Akkreditointimenettely kuten tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Lisätietoa yksittäisiin opintojaksoihin liittyvistä järjestelyistä saatavilla tutorilta.
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää laajasti teknologian ja sen sovellusten merkityksen osana asiakkaan palvelukokemusta.
Opiskelija osaa arvioida ja analysoida uuden teknologian yleisiä mahdollisuuksia ja haasteita siinä palveluliiketoiminnan osa-alueessa, joka on opintojen keskiössä.
Opiskelija osaa arvioida kriittisesti toimialan ja sen teknologisen ympäristön välistä suhdetta johtamisen näkökulmasta.
Sisältö
    Teknologiset trendit ja sovelluskohteet
Teknologian eri roolit liiketoiminnan elementteinä
Uuden teknologian analyyttinen arvioiminen
Toteutus
    Verkko-opiskelu
Luennot
Itsenäinen työskentely
Kirjallisuus
    Hvid, A. & Pedersen, J. B. 2016. Face the Future: What disruption and exponential acceleration means for you?
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu