Sopimusoikeus, 5 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    09.01.2020 - 14.05.2020
Last enrolment date
    08.12.2019
Place
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Prerequisites
    Juridiikan perusteet ja juridisen tiedon etsintä- ja analysointivalmiudet
Goal
    Opiskelija osaa monipuolisesti arvioida erityyppisten sopimusten sisältöä ja pätevyyttä. Hän tunnistaa riskialttiin tai muuten vaativan sopimustilanteen sekä osaa ehdottaa toteuttamiskelpoisia ratkaisuja sopimusriskien säätelemiseksi ja sopimuksen toteuttamisessa odotettavien ongelmien ehkäisemiseksi.
Contents
    Sopimus oikeustoimena, sopimuksen rikkominen, sopimuksen tulkinta ja täydentäminen, sopimuksen pätemättömyys, sopimusriskit, vakiosopimus.
Accomplishment
    Kontaktiluennot,ongelmalähtöinen oppiminen,oppimistehtävät, kirjallisuuden avulla oppiminen tai vastaava verkkototeutus
Literature
    Saarnilehto, A. Sopimusoikeuden perusteet.2009., Hemmo, M. Sopimusoikeus,2007. Juridiikkafokus, aihealueen säädökset ja oikeuskäytäntö, www.finlex.fi, Suomen Laki(kirjaston Janet-portaali)
Price
    75 €
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Opintojakso kuuluu pakollisena finanssialan kärkiopintoihin.