Sopimusoikeus, 5 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    09.01.2020 - 14.05.2020
Ilmoittautumiset
    08.12.2019 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    Juridiikan perusteet ja juridisen tiedon etsintä- ja analysointivalmiudet
Tavoite
    Opiskelija osaa monipuolisesti arvioida erityyppisten sopimusten sisältöä ja pätevyyttä. Hän tunnistaa riskialttiin tai muuten vaativan sopimustilanteen sekä osaa ehdottaa toteuttamiskelpoisia ratkaisuja sopimusriskien säätelemiseksi ja sopimuksen toteuttamisessa odotettavien ongelmien ehkäisemiseksi.
Sisältö
    Sopimus oikeustoimena, sopimuksen rikkominen, sopimuksen tulkinta ja täydentäminen, sopimuksen pätemättömyys, sopimusriskit, vakiosopimus.
Toteutus
    Kontaktiluennot,ongelmalähtöinen oppiminen,oppimistehtävät, kirjallisuuden avulla oppiminen tai vastaava verkkototeutus
Kirjallisuus
    Saarnilehto, A. Sopimusoikeuden perusteet.2009., Hemmo, M. Sopimusoikeus,2007. Juridiikkafokus, aihealueen säädökset ja oikeuskäytäntö, www.finlex.fi, Suomen Laki(kirjaston Janet-portaali)
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakso kuuluu pakollisena finanssialan kärkiopintoihin.