Kasvituotannon ekonomia, 3 op (nonstop), CampusOnline

Attention! Online registration is closed.
Date
    07.01.2020 - 31.05.2020
Last enrolment date
    26.03.2020
Place
    Verkkototeutus, nonstop.
Goal
    Opiskelija osaa laskea kasvien viljelyn kannattavuutta, konetyön ja koneketjujen kustannuksia ja tuntee kasvinviljelyn kannattavuustekijät ja markkinatilanteen. Opiskelija osaa määrittää pellon arvon tuotantovälineenä.
Contents
    Katetuotto, tuotantokustannus, nettovoitto, konetyön kustannukset,kasvinviljelyn kannattavuustekijät, pellon arvo tuotantovälineenä, kasvituotteiden markkinat ja markkinariskien hallinta.
Accomplishment
    *AMK-tutkinto: Kontaktiopetus, etätehtävät
*avoin AMK: itsenäinen verkko-opiskelu, ei aikaan sidottuja tapaamisia
Literature
    Mallilaskelmia maataloudesta.(uusin). ProAgria Keskusten liitto. Verkko-oppimisympäristön materiaali.
Further Information about the enrolment
    campusonline@jamk.fi
Cancellation terms
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!

See the Timetable