Plant Nutrients from Biobased By-products, 3 cr CampusOnlineavaa tulostusnäkymä

Attention! Online registration is closed.
Date
    16.03.2020 - 08.05.2020
Last enrolment date
    28.02.2020
Place
    Online course
Goal
    Opiskelija hallitsee kasviravinteiden merkityksen ja raskasmetallien haitallisuuden kasvien kasvulle ja maaperälle. Opiskelija ymmärtää orgaanisen aineksen roolin maan hoidon näkökulmasta. Opiskelija tunnistaa lannoitteeksi soveltuvia sivuvirtoja, tutustuu niiden ominaisuuksiin ja osaa analysoida niiden käyttökelpoisuutta kasvintuotannossa.
Contents
    kasviravinteet, orgaaninen aines ja raskasmetallit kasvien tasapainoisen kasvun tarpeen näkökulmasta. Ravinteiden lähteeksi kasveille soveltuvat sivuvirrat, niiden koostumuksen ja laadun vaikutukset niiden käytettävyyteen.
Accomplishment
    Alan kirjallisuuteen ja julkaisuihin perustuvat kirjalliset tehtävät, muu verkossa oleva materiaali ja niihin liittyvät tehtävät. Oman kiinnostuksen mukainen Case-tyyppinen työ opiskelijan valitsemasta sivuvirrasta (yksilö/parityö) ja sen ominaisuuksista lannoitteena. Case-työn tuloksia esitellään muulle ryhmälle webinaarissa. Itsearviointi ja opettajapalaute.
Literature
    Verkossa oleva kirjallisuus, julkaisut ja muu verkossa oleva materiaali.
Price
    Free of charge
Further Information about the enrolment
    campusonline@jamk.fi
----------------------------------------------------------
campusonline@jamk.fi