Lastuava työstöteknologia, 2 op (CampusOnline)

Attention! Online registration is closed.
Date
    20.01.2020 - 30.04.2020
Last enrolment date
    13.01.2020
Place
    verkko-opinnot
Prerequisites
    Tuotesuunnittelutyön hallitseminen Koneistavan valmistustekniikan hallitseminen. Kappaletavaratuotannon tuotantotekniikan perusteiden hallinta.
Goal
    Lastuava työstöteknologia -opintojaksolla opetellaan tuntemaan tekijöitä, jotka tuotesuunnittelijan on hyvä ottaa huomioon tuotteita ja niiden osia suunnitellessaan. Opintojaksossa opiskelija oppii nimenomaan koneistettavien valmistusmenetelmien kannalta katsomaan asioita. Opintojaksossa opiskelija saa käsityksen koneistuksen huomioonottamisessa kahdesta eri näkökulmasta: prosessin- ja valmistusmenetelmän näkökulmasta.
Contents
    Koneistettavien tuotteiden ja niiden osien tuotettavuuteen vaikuttavat tekijät.
Accomplishment
    Verkko-opetus, itsenäinen työskentely, edellyttää oman tietokoneen käyttömahdollisuutta
Literature
    Opetusmonisteet ja videot
Tukimateriaali: Lastuavan työstön oppikirjat, Lapinleimu, I. 1997, Kone-ja metallituoteteollisuuden tuotantojärjestelmät, WSOY
Cancellation terms
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!

See the Timetable