Venäjä 3, 6 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    13.01.2021 - 13.05.2020
Last enrolment date
    15.12.2019
Place
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Prerequisites
    Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.
Goal
    Opiskelija
- jatkaa toimivan venäjän kielen taidon hankkimista ja venäläiseen kulttuuriin tutustumista
- hallitsee venäjän kielen ääntämisen erikoispiirteet
- osaa soveltaa oppimaansa ja toimia kulttuurin mukaisten normien edellyttämällä tavalla erilaisissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa
- pystyy käyttämään korrektia venäjän kieltä asiakaspalvelun perustilanteissa
- osaa keskustella venäläisen kulttuurin vaatimusten mukaisesti
- ymmärtää Suomen ja Venäjän välisiä kulttuurieroja
Contents
    - Ääntäminen
- Arkielämän vuorovaikutustilanteissa ja asiakaspalvelun perustilanteissa tarvittava kirjallinen ja suullinen venäjän kielen taito
- Hotellissa, kahvilassa/ravintolassa ja erilaisissa liikkeissä asioiminen
- Kaupungilla liikkuminen ja matkustaminen
- Venäläisen kulttuurin vaatimusten soveltaminen tyypillisissä arkielämän viestintätilanteissa ja asiakaspalvelun perustilanteissa
Accomplishment
    Kontaktiopetus, jossa pari- ja ryhmätyöskentelyä, harjoitustyöt, itsenäinen työskentely, virtuaalinen työskentely
Literature
    Optiman työtila Venäjä 3, ZZCQ1320
Alestalo, M. 2009. Kafe Piter 1. Helsinki: Finn Lectura.
Further Information
    avoinamk@jamk.fi

See the Timetable