Venäjä 3, 6 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    13.01.2021 - 13.05.2020
Ilmoittautumiset
    15.12.2019 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.
Tavoite
    Opiskelija
- jatkaa toimivan venäjän kielen taidon hankkimista ja venäläiseen kulttuuriin tutustumista
- hallitsee venäjän kielen ääntämisen erikoispiirteet
- osaa soveltaa oppimaansa ja toimia kulttuurin mukaisten normien edellyttämällä tavalla erilaisissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa
- pystyy käyttämään korrektia venäjän kieltä asiakaspalvelun perustilanteissa
- osaa keskustella venäläisen kulttuurin vaatimusten mukaisesti
- ymmärtää Suomen ja Venäjän välisiä kulttuurieroja
Sisältö
    - Ääntäminen
- Arkielämän vuorovaikutustilanteissa ja asiakaspalvelun perustilanteissa tarvittava kirjallinen ja suullinen venäjän kielen taito
- Hotellissa, kahvilassa/ravintolassa ja erilaisissa liikkeissä asioiminen
- Kaupungilla liikkuminen ja matkustaminen
- Venäläisen kulttuurin vaatimusten soveltaminen tyypillisissä arkielämän viestintätilanteissa ja asiakaspalvelun perustilanteissa
Toteutus
    Kontaktiopetus, jossa pari- ja ryhmätyöskentelyä, harjoitustyöt, itsenäinen työskentely, virtuaalinen työskentely
Kirjallisuus
    Optiman työtila Venäjä 3, ZZCQ1320
Alestalo, M. 2009. Kafe Piter 1. Helsinki: Finn Lectura.
Hinta
    90 €.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu