Energia ja ympäristö, 3 opavaa tulostusnäkymä

Attention! Online registration is closed.
Date
    01.02.2020 - 30.04.2020
Last enrolment date
    15.01.2020
Place
    Verkko-opinnot
Goal
    Opiskelija tuntee ja ymmärtää tärkeimmät energia-alan käsitteet, tuntee globaalit energialähteet ja energiankulutuksen kohteet sekä kansainvälisen ja kansallisen energia- ja ilmastopolitiikan. Lisäksi opiskelija tuntee ilmastopolitiikan tavoitteisiin liittyvän lainsäädännön ja keskeiset ohjauskeinot.
Opiskelija tunnistaa merkittävimmät päästöt maahan, veteen ja ilmaan sekä niiden vaikutukset ympäristöön ja terveyteen.
Contents
    Ilmastopolitiikka, ilmastonmuutos, ympäristövastuullisuus, kestävä kehitys, ympäristölainsäädäntö ja ohjauskeinot, energianlähteet ja energiankäyttö, kiertotalous, ilmastopäästöt ja niiden vaikutukset, ympäristövaikutukset ja niiden hallinta, hiilidioksidipäästöjen laskenta, jätehuollon perusteet.
Accomplishment
    etäopiskelu,oppimistehtävät
Literature
    Verkkomateriaali
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Työskentelytavat, aikataulutus ja tekniset vaatimukset:Verkkotyöskentely, itsenäinen työskentely, tietokone, webbikamera ja headset