Energia ja ympäristö, 3 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    01.02.2020 - 30.04.2020
Ilmoittautumiset
    15.01.2020 mennessä
Paikka
    Verkko-opinnot
Tavoite
    Opiskelija tuntee ja ymmärtää tärkeimmät energia-alan käsitteet, tuntee globaalit energialähteet ja energiankulutuksen kohteet sekä kansainvälisen ja kansallisen energia- ja ilmastopolitiikan. Lisäksi opiskelija tuntee ilmastopolitiikan tavoitteisiin liittyvän lainsäädännön ja keskeiset ohjauskeinot.
Opiskelija tunnistaa merkittävimmät päästöt maahan, veteen ja ilmaan sekä niiden vaikutukset ympäristöön ja terveyteen.
Sisältö
    Ilmastopolitiikka, ilmastonmuutos, ympäristövastuullisuus, kestävä kehitys, ympäristölainsäädäntö ja ohjauskeinot, energianlähteet ja energiankäyttö, kiertotalous, ilmastopäästöt ja niiden vaikutukset, ympäristövaikutukset ja niiden hallinta, hiilidioksidipäästöjen laskenta, jätehuollon perusteet.
Toteutus
    etäopiskelu,oppimistehtävät
Kirjallisuus
    Verkkomateriaali
Hinta
    45 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Työskentelytavat, aikataulutus ja tekniset vaatimukset:Verkkotyöskentely, itsenäinen työskentely, tietokone, webbikamera ja headset