3D-tulostus (ainetta lisäävät valmistusmenetelmät), 1 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    20.01.2020 - 30.05.2020
Last enrolment date
    13.01.2020
Place
    verkko-opinnot
Goal
    Opiskelija hallitsee perusteet ainetta lisäävistä valmistusmenetelmistä sekä niissä käytettävistä koneista ja laitteista. Opiskelija ymmärtää 3D-tulostamisen mahdollisuudet valmistusmenetelmänä ja tuntee yleisimpien lisäävien menetelmien toimintaperiaatteet.
Accomplishment
    Verkko-opetus, itsenäinen työskentely, edellyttää oman tietokoneen käyttömahdollisuutta
Literature
    Opetusmonisteet ja videot
Tukimateriaali:Fadell, T. 2017. The 3D Printing Handbook

See the Timetable