Hankintaosaaja 2, 30 op (Hankintaosaaja 1 suorittaneille)

Ilmoittaudu koulutuskokonaisuuteen
Aika
    01.09.2020 - 31.05.2021
Ilmoittautumiset
    16.08.2020 mennessä
Paikka
    Jyvaskyla
Kohderyhmä
    Hankintaosaaja 1, 30 op suorittaneille
Tavoite
    Opintojen avulla kehität laajasti omaa hankinta- ja liiketoimintaosaamistasi.
Sisältö
   

Työelämäprojekti 1, 15 op

Valinnaisia opintojaksoja 15 op

Toteutus
    Opiskelu on mahdollista työn ohessa.
Koulutuskokonaisuus suunnitellaan yksilöllisesti sinun olemassa oleva osaaminen huomioon ottaen.

Zoom-verkkokontaktipäivät
28.8.2020 klo 14-16
14.5.2021 klo 10-16
Hinta
    300,00

Ilmoittaudu koulutuskokonaisuuteen