Matematiikan valmentavat opinnot, 3 op (nonstop)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    08.05.2020 - 31.08.2020
Ilmoittautumiset
    31.05.2020 mennessä
Paikka
    verkkototeutus
Kohderyhmä
    Matematiikan preppausta kaipaaville.
Tavoite
    Opiskelija osaa sieventää lausekkeita, muodostaa ja ratkaista yhtälöitä ja lineaarisia yhtälöpareja. Opiskelija hallitsee suorakulmaisen kolmion trigonometrian ja prosenttilaskun perustapaukset.Opiskelija osaa laskea pinta-aloja ja tilavuuksia.
Sisältö
    Algebran peruskäsitteet ja lukujen laskutoimitukset. Lausekkeiden sieventäminen (potenssit, polynomit, rationaalilausekkeet, juuret. Ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöt, juuriyhtälöt ja lineaarinen yhtälöpari. Suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen ja prosenttilaskun perustapaukset. Yksinkertaisten kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden laskeminen.
Toteutus
    Virtuaaliluennot, ohjatut/omatoimiset laskuharjoitukset, itsenäinen työskentely, verkkotyöskentely.
Kirjallisuus
    Sähköinen materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa, harjoitusmonisteet
Hinta
    45,00
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu