Fysioterapian suoravastaanottoon valmentava täydennyskoulutus 2020, 5-15 op, I moduuli

Attention! Online registration is closed.
Date
    16.04.2020 - 05.06.2020
Last enrolment date
    02.04.2020
Place
    Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Dynamo, Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
Target group
    Koulutus soveltuu fysioterapeuteille, jotka toimivat perusterveydenhuollossa, työterveyshuollossa tai yksityisessä vastaanottotoiminnassa ja joilla on vähintään kaksi vuotta alan työkokemusta.
Goal
    Koulutuksen tavoitteena on, että perusterveydenhuollon fysioterapeutit voivat toteuttaa laajasti ja yhtenäisesti tuki- ja liikuntaelinsairaiden (tules-) asiakkaiden akuuttivastaanottoa perusterveydenhuollossa tai yksityisessä vastaanottotoiminnassa.
Contents
    Koulutus koostuu kolmesta moduulista (5-15 op), joihin on erillinen ilmoittautuminen. Tästä voi ilmoittautua keväällä 2020 alkavaan I - moduuliin.

Koulutus kehittää osallistujien kliinisiä taitoja ja akuuttivastaanoton sisällöllisiä osa-alueita
(mm. suoravastaanottotoiminnan järjestäminen ja kehittäminen, lääkärin konsultaatioindikaatiot, ravitsemuksellinen ohjaus, asiakasohjaustaidot, potilasturvallisuus ja kirjaaminen potilasasiakirjoihin). Koulutus koostuu seuraavista moduuleista:

• Moduuli I
Tules-asiakkaan tutkimisen kliiniset taidot, selkä-lantiorengas 5 op
sisältää: kliiniset tutkimisen taidot – teoriaa ja käytännön opetusta, erotusdiagnostinen tutkimista ja ohjausta sekä osaamisen näytön (sis. lähiopetus 5 pv ( 16-17.4., 7-8.5. ja 5.6.2020) ja monipuolisia verkko-opintoja, kehittämistehtäviä)

• Moduuli II
Tules-asiakkaan tutkimisen kliiniset taidot, lantiorengas -alaraajat 5 op
sisältää: kliiniset tutkimisen taidot – teoriaa ja käytännön opetusta, erotusdiagnostinen tutkimista ja ohjausta sekä osaamisen näytön (sis. lähiopetus 5 pv ja monipuolisia verkko -opintoja, kehittämistehtäviä)

• Moduuli III
Tules-asiakkaan tutkimisen kliiniset taidot, niska-hartiarengas ja yläraajat 5 op
sisältää: sisältää: kliiniset tutkimisen taidot – teoriaa ja käytännön opetusta, erotusdiagnostinen tutkimista ja ohjausta sekä osaamisen näytön (sis. lähiopetus 6 pv ja monipuolisia verkko-opintoja, kehittämistehtäviä)
Further Information
    Koulutus on työn ohessa suoritettavaa monimuoto-opiskelua. Teoreettisissa opinnoissa on lähi- ja verkko-opetusta. Kaikki moduulit sisältävät seuraavaa: Perusteita käytännön erotusdiagnostiseen tutkimiseen ja terapeuttiseen harjoittelun suunnitteluun; Red- ja yellow flagsit, mittaamisen avulla luotettavan seurannan kehittämistä, terapeuttista harjoittelua; kineettisen kontrollin harjoitteiden kautta kestävyys ja voima-harjoittelua, mobiiliohjausmenetelmien hyödyntämistä, näyttöön perustuvan tiedon hakua ja soveltamista, asiakasohjauksen taitoja, kehittämistehtäviä; itsenäisenä opiskeluna ja yhteisesti käsiteltävinä.

Koulutus sisältää myös työssäoppimista, jolloin harjoitellaan tules -asiakkaiden kliinistä tutkimista, valmistaudutaan suoravastaanotto-osaamisen näyttöön (2) sekä juurrutetaan fysioterapian tehtäväsiirron käytännön toteutus omaan työympäristöön.
Further Information about the enrolment
    Lisätietoa antaa:
Sanna Peltola, koulutussuunnittelija, JAMK, puh 040 560 7927, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Eeva Helminen, fysioterapian lehtori, JAMK, puh 040 725 1205, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Pidätämme oikeuden muutoksiin
www.jamk.fi
Other info
    Jyväskylän ammattikorkeakoulun Hyvinvointiyksikössä on vahvaa kuntoutuksen ja fysioterapian osaamista. Olemme toteuttaneet Fysioterapian suoravastaanottoon valmentavaa, 15 opintopisteen laajuista täydennyskoulutusta vuodesta 2012 alkaen kolmen moduulin toteutuksina.

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti
osoitteessa
www.jamk.fi/sotetaydennyskoulutus