Kuntoutusprosessi, 3 op (CampusOnline)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    01.10.2019 - 30.11.2019
Ilmoittautumiset
    22.09.2019 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Opiskelija ymmärtää mitä kuntoutus on ja tuntee kuntoutuksen yleisimmät käsitteet sekä pääpiirteissään kuntoutuksen palvelujärjestelmät ja toiminta-alueet. Opiskelijalla on selkeä käsitys oman koulutusohjelmansa/ammattialansa asiantuntijuudesta.
Tavoite
    Opiskelija tunnistaa kuntoutusprosessin ja sen eri vaiheet yksilöllisesti etenevänä ja tavoitteellisena prosessina.
Opiskelija osaa myös arvioida erilaisten kuntoutujien kuntoutumisprosesseja ja oman alansa asiantuntijaroolia.
Opiskelija osaa laatia kuntoutujalähtöisen kuntoutussuunnitelman hyvän kuntoutuskäytännön ja dokumentointikäytännön mukaisesti moniammatillisuus huomioiden.
Opiskelija osaa selvittää kuntoutujan kuntoutusprosessiin liittyvät sosiaalietuudet sekä kuntoutukseen liittyvää lainsäädäntöä.
Sisältö
    Kuntoutus yksilöllisenä prosessina. Hyvän kuntoutusprosessin suunnittelun perusteet. Eri ikäisten ja erilaista kuntoutusta tarvitsevien kuntoutujien kuntoutumisprosessi.
Kuntoutussuunnitelman rakenne ja sisältö, toimeenpano sekä toteutuksen seuranta ja arviointi. Moniammatillisuus ja asiakaslähtöisyys kuntoutussuunnittelussa. Kuntoutusmotivaatio.
Kuntoutusprosessiin liittyvät sosiaalietuudet.
Kuntoutusprosessi avo,- laitos,- ja etäkuntoutuksen sekä digitalisaation näkökulmasta.
Toteutus
    Monimuotototeutus:
Johdantoluennot, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävät, kuntoutussuunnitelman laatiminen moniammatillisessa työryhmässä ja esittäminen seminaarissa ja muiden suunnitelmien vertaisarviointi.
Kirjallisuus
    Kuntoutuminen 2016. Duodecim

McPherson Kathryn, Gibson Barbara E.& LepleÌge Alain (edit.)2015.Rethinking rehabilitation:theory and practice. CRC Press.

Paltamaa ym. (toim.) 2011. Hyvän kuntoutuskäytännön perusta. Kelan tutkimusosasto.

Siegert Richard J. & Levack William M. M. (edit.)2015. Rehabilitation goal setting: theory, practice, and evidence. CRC Press.
Hinta
    Maksuton
Lisätietoja
    Anja Tanttu (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    -
Peruutusehdot
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!

Katso opintojakson aikataulu