Musiikkikasvatuksen perusteet, 5 op (vain Gradian ammatillisille opiskelijoille ja Schildtin lukiolaisille)avaa tulostusnäkymä

Attention! Online registration is closed.
Date
    03.09.2020 - 31.12.2020
Last enrolment date
    07.09.2020
Place
    Suomalainen musiikkikampus, Pitkäkatu 18-22, Hannikaissali, torstaisin klo 9.00-11.30.
Goal
    Opintojakson osaamiset:

Osaat käyttää digitaalisia oppimisympäristöjä opiskelijana. Huolehdit opiskeluvalmiuksistasi ja otat vastuun omasta ja yhteisön osaamisen kehittymisestä sekä opitun jakamisesta.

Opintojakson osaamistavoitteet:

Opintojakson jälkeen ymmärrät musiikin merkityksen varhaislapsuudessa lapsen kokonaiskehityksen ja -kasvun tukena. Tunnet varhaisiän musiikkikasvatuksen perusteita ja kykenet soveltamaan oppimaasi lapsille suunnatussa pienoisprojektissa. Tunnet musiikin oppimiseen sekä musiikilliseen kehitykseen liittyviä keskeisiä periaatteita. Olet tutustunut musiikin opettamiseen ja musiikkipedagogin työhön sekä tunnet keskeiset yksilö-ja ryhmäohjauksen opetusmenetelmät. Sinulle on muodostunut kokonaiskuva suomalaisesta musiikin koulutusjärjestelmästä sekä käsitys suomalaisen musiikkikasvatuksen historian pääpiirteistä.
Accomplishment
    Opintoihin sisältyy itsenäistä työskentelyä sekä kontaktiopiskelua.
Further Information
    Leena Pantsu(etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi