Energia- ja ympäristötekniikan (monimuoto) polkuopinnot 1, 27 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    19.08.2019 - 20.12.2019
Ilmoittautumiset
    15.08.2019 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Kohderyhmä
    Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelmaan tähtääville.
Sisältö
    Opintopolku sisältää energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelman (monimuotototeutus) 1. vuoden syyslukukauden opinnot.
Toteutus
    Monimuotototeutuksen opiskelijoilla opintoihin sisältyy paljon itsenäistä työskentelyä ja verkon välityksellä opiskelua. Kontaktiopiskelua on vain muutamana päivänä kuussa ja ne ajoittuvat myös lauantaille.

Kontaktijaksot:


19. - 23.8.2019 aloitusviikko
13. - 14.9.2019
30.9. - 1.10.2019
25. - 26.10.2019
11. - 12.11.2019
29. - 30.11.2019

Tutustu ennen opintojen alkua opiskelua koskeviin ohjeisiin osoitteessa www.jamk.fi/avoin/opiskelu> Opintojen aloitus. Sivulla ohjeistetaan mm. millainen ennakkotehtävä opintoihin tulee tehdä ennen opintojen alkua.
Hinta
    270 €.

Polkuopintoihin liittyvät kieli- ja viestintäopinnot eivät sisälly tähän kokonaisuuteen. Ne maksetaan erikseen sen mukaan mitä ko. opintoja opiskelija valitsee.
Lisätietoja
    Marjukka Nuutinen, koulutusvastaava

etunimi.sukunimi@jamk.fi tai

avoinamk(at)jamk.fi
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Polkuopintoihin otetaan 5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Muu informaatio
    HUOM! Mikäli olet TE-toimiston asiakkaana, huomaathan, että opiskelu oheisella polulla lasketaan päätoimiseksi (yli 5 op / kk).
Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot
   
Energia ja ympäristö, 3 op
Tekniikan kemia, 4 op
Yrittäjyys, 3 op
Fysiikka 1, 5 op
Matematiikka 1, 5 op
Osaajana kehittyminen, 2 op
ICT-valmiudet, 3 op
JAMK Innovaatioviikko, 2 op

Katso opintojakson aikataulu