Biotalouden varasto- ja terminaalitekniikka, 5 op (nonstop)

Enrol to the course

Date
    13.01.2020 - 15.05.2020
Last enrolment date
    29.02.2020
Location
    Verkko-opinnot
Prerequisites
    Kyky ymmärtää yritystoimintaa ja sen logistisia prosesseja sekä hakea tietoa itsenäisesti ja tuottaa raportteja.
Goal
    Opiskelija ymmärtää biotalouden varasto- ja terminaalitekniikkaa suunnittelun, johtamisen ja turvallisuuden näkökulmasta. Opiskelija tuntee varastointiin liittyvät syyt sekä toiminta- ja ohjausperiaatteet, käytetyt järjestelmät sekä pystyy suunnittelemaan ja kehittämään varaston ja terminaalin toimintaa.
Contents
    Varastoinnin syyt ja merkitys, varastoteknologiat ja -järjestelmät, materiaalinkäsittelylaitteet, varastoprosessi, laiteinvestoinnit, kuljettimet, varastoturvallisuus ja varastoinnin mittaaminen.
Literature
    Karhunen, J., Pouri, R. & Santala, J. 2004.

Kuljetukset ja varastointi- järjestelmät, kalusto ja periaatteet Helsinki: Suomen Logistiikkayhdistys ry
Uusi-Rauva, Erkki. Teollisuustalous. 2009.

Emmett, Stuart. Excellence in Warehouse Management: How to Minimise Costs and Maximise Value. 2005.

Richards, Gwynne. Warehouse Management. 2011.
Further Information
    avoinamk@jamk.fi

See the TimetableEnrol to the course