Matematiikan tukiopinnot, 3 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    24.08.2019 - 30.11.2019
Last enrolment date
    03.09.2019
Target group
    Tieto- ja viestintätekniikan polku 1, verkkototeutus ZJA19STPVI
Goal
    Opiskelija harjoittelee matematiikan perustaitoja, joita tarvitaan matematiikan opinnoissa. Opiskelija tuntee matematiikan perusmerkintöjä ja peruslaskulait, osaa laskujärjestyssäännöt, murtolukujen laskusäännöt. Opiskelija osaa sieventää potenssi- ja polynomilausekkeita sekä yksinkertaisia rationaalilausekkeita. Hän ymmärtää yhtälöiden ja lausekkeiden eron ja osaa muodostaa ja ratkaista yksinkertaisia yhtälöitä. Opiskelija osaa prosenttilaskennan perustehtävät ja osaa ratkaista suorakulmaisen kolmion. Opiskelija perehtyy koordinaatistoon ja kuvaajien piirtämisen periaatteisiin.
Contents
    Algebran peruslaskutoimitukset, potenssien laskusäännöt, lausekkeiden sieventämien, 1.asteen yhtälön ratkaiseminen, prosenttilaskentaa, yhtälön muodostaminen sanallisesta tehtävistä, koordinaatiston käyttö, suoran piirtäminen, suorakulmaisen kolmion trigonometriaa
Accomplishment
    kontakti- ja etäopiskelu
Literature
    Opintojaksolla jaettava materiaali

See the Timetable