Logistiikan perusteet, 3 op (nonstop)

Attention! Online registration is closed.
Date
    02.09.2019 - 16.12.2019
Last enrolment date
    12.11.2019
Location
    verkko-opinnot
Prerequisites
    -
Goal
    Muodostaa alustava käsitys logistiikan peruskäsitteistä, yrityksen logistisesta prosessista, verkottumisesta sekä logistiikan merkityksestä yrityksen ja kansantalouden näkökulmasta.
Tavoitteet kerrotaan tarkemmin opintojakson Optimassa.
Contents
    Mitä on logistiikka
Logistiikan trendit
Logistiikan osa-alueet
Accomplishment
    Itsenäinen opiskelu, oppimistehtävät
Further Information
    avoinamk@jamk.fi

See the Timetable