NDT-menetelmät kunnossapidossa, 1 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    02.09.2019 - 15.12.2019
Last enrolment date
    30.08.2019
Location
    Verkko-opinnot
Goal
    Opiskelija tunnistaa erilaiset NDT -menetelmät, joita voidaan soveltaa teollisuuden kunnossapidossa. Opiskelija syventää osaamistaan liittyen tiettyihin, valitsemiinsa NDT-menetelmiin. Opiskelija analysoi NDT-menetelmien soveltamista kunnossapidossa valitsemallaan teollisuuden alalla (esim. energiantuotanto tai -jakelu, konepajateollisuus, paperin- ja/tai sellunvalmistus tai joku muu teollisuuden ala.)
Contents
    Teollisuudessa yleisimmin käytetyt NDT-menetelmät. Menetelmien perusteet ja soveltuvuus erilaisissa kunnossapidettävissä kohteissa. Menetelmien soveltuvuus eri teollisuuden aloilla.
Literature
    Kirjallisuus (ilmoitetaan myöhemmin) ja verkkomateriaali
Further Information
    avoinamk@jamk.fi

See the Timetable