Git -versionhallinta ja Gitlab -projektien hallintaympäristö, 1 op (nonstop) - CampusOnline

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Opiskelija hallitsee ja osaa käyttää Git -versionhallinta työkaluun liittyvät toiminteet (add, merge, init, remove, branch, checkout). Opiskelija ymmärtää hajautetun versionhallinnan hyödyt projektille. Opiskelija osaa Gitlab -ympäristöä hyödyntäen suunnitella ja toteuttaa projektin alusta loppuun. Opiskelija saa visualisoitua projektin tulokset ja käytetyn työajan Gitlab -ympäristössä.
Aika
    02.09.2019 - 16.12.2019
Ilmoittautumiset
    30.11.2019 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Sisältö
    Opintojaksolla läpi käydään Git -versionhallinta työkalun toimenpiteet:
- Init
- Add
- Commit
- push / pull
- remove
- merge
- branch
- checkout

Gitlab -ympäristöstä opiskellaan
- Issue -toiminne
- Milestones -toiminne
- SSH & HTTPS, repositorioiden tiedonsiirtomenetelmät
- Commit -historia
- binääristen tiedostojen versionhallinta
- statistiikka
- repositorioiden asetukset
Toteutus
    Itsenäinen opiskelu omassa tahdissa.
Hinta
    Maksuton
Lisätietoja
    campusonline@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakson oletuksena on työasema, jossa windows 10 -käyttöjärjestelmä pääkäyttäjän oikeuksilla. Opintojakson voi tehdä myös muilla käyttöjärjestelmillä, mutta vaatii opiskelijalta hieman itseaktiivisuutta asentamisosioissa.
Peruutusehdot
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!

Katso opintojakson aikataulu