Monialaisen kuntoutuksen ylemmän amk:n polkuopinnot 1, 10 -> op (YAMK)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Tällä polulla Sinulla on mahdollisuus tehdä kaikki ylempään amk-tutkintoon liittyvät opinnot (90 op) avoimessa ammattikorkeakoulussa. Syksyllä 2019 on ensimmäinen polku, laajuudeltaan vähintään 10 opintopistettä omien valintojesi mukaan. Avoimen opintojen jälkeen Sinun tulee vain hakea erillishaussa tutkintokoulutukseen, jolloin hakukelpoisuus tarkistetaan.
Aika
    30.08.2019 - 20.12.2019
Ilmoittautumiset
    12.08.2019 mennessä
Paikka
    Piippukatu 2, Jyväskylä
Rajakatu 35, Jyväskylä
Kohderyhmä
    Sosiaali- ja terveysalan YAMK-opinnoista kiinnostuneet, joilla on
• Soveltuva sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto: sairaanhoitaja (AMK), kätilö (AMK), terveydenhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), fysioterapeutti (AMK), toimintaterapeutti (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), Bachelor of Health Care, Bachelor of Social Services, Bachelor of Social Services and Health Care
TAI
• Jos hakijalla on muu soveltuva korkeakoulututkinto: kasvatustieteen, terveystieteen, terveydenhuollon tai yhteiskuntatieteen kandidaatin tai maisterin tutkinto hakijalla tulee lisäksi olla aiempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinto, kuten fysioterapeutin, kehitysvammaohjaajan, kätilön, sairaanhoitajan, sairaanhoitaja-terveydenhoitajan, sosiaalikasvattajan, sosiaaliohjaajan tai toimintaterapeutin opistoasteen tutkinto.

Tuothan todistuksesi orientaatiopäivään.

Avoimeen AMKiin ei tarvitse 3 vuoden työkokemusta, joten opintoihin voi tulla vaikka heti AMK-tutkinnosta valmistuttua. Riittää, kun 3 vuotta täyttyy hakiessasi tutkintokoulutukseen.
Edeltävä osaaminen
    Soveltuva sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto TAI muu soveltuva korkeakoulututkinto SEKÄ sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinto.
Toteutus
    Opinnot sisältävät lähi- ja etäopintoja valintasi mukaan.

Orientaatiopäivät ovat ajalla 30.8.19 (koko päivä) ja 31.8.19 (aamupäivä), minkä jälkeen opetus alkaa normaalisti.

Opintopolulle kuuluvat opintojaksot:
- Näyttöön perustuva toiminta, 5 op
- Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta, 5 op

Voit lisäksi valita seuraavista opinnoista:
- Tutkiva kehittäminen
- Opinnäytetyö, osa 1, aihe-ehdotus, 3 op
- Projektijohtaminen ja palvelumuotoilu, 5 op
- Perhe-ja verkostokeskeinen vuorovaikutus mielenterveys- ja päihdetyössä, 5 op
- Laadullinen tutkimus, 5 op
- Sosiaali- ja terveyspalvelut terveystaloustieteen näkökulmasta, 5 op
- Professional Ehtics, 5 op

HUOM! Otamme yhteyttä sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä ja kartoitamme mahdolliset ilmoittautumiset lisäopintoihin (lisäopintojen paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä).
Hinta
    100 € (10 opintopistettä)
Lisäksi mahdolliset ylimääräiset valinnat 10 € / op.

Opintopolkuun kuuluu 10 op opintoja (Näyttöön perustuva toiminta, 5 op sekä Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta, 5 op). Ennakkomaksu 100 € tulee maksaa ilmoittautumisen yhteydessä, loppuosa laskutetaan tarvittaessa (laskutuslisä 5 euroa).
Lisätietoja
    Sirpa Tuomi (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Polkuopintoihin otetaan 5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Osallistujille lähetetään opintojen aloituskirje ilmoittautumisajan päätyttyä.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot
   
Näyttöön perustuva toiminta, 5 op
Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta, 5 op
Tutkiva kehittäminen, 5 op
Opinnäytetyö
Projektijohtaminen ja palvelumuotoilu, 5 op
Perhe- ja verkostokeskeinen vuorovaikutus mielenterveys- ja päihdetyössä, 5 op (YAMK)
Laadullinen tutkimus, 5 op
Sosiaali- ja terveyspalvelut terveystaloustieteen näkökulmasta, 5 op
Professional Ethics, 5 cr, Master´s level

Katso opintojakson aikataulu