Työelämän ruotsi, 4 op (CampusOnline)

Attention! Online registration is closed.
Date
    27.01.2020 - 30.04.2020
Last enrolment date
    10.01.2020
Location
    Verkkototeutus
Prerequisites
    Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1 ruotsissa.
Goal
    Opiskelija
- osaa arvioida ja motivoituu kehittämään kielen osaamistaan ja oppimistapojaan elinikäisen oppimisen periaatteita noudattaen.
- osaa toimia ruotsiksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ja keskeisissä työtehtävissä.
- osaa toimia ruotsiksi kansainvälisissä työtehtävissä ja vuorovaikutustilanteissa.
- toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.
Contents
    - oman alan keskeiset käsitteet
- työnhaku
- työelämän suullisia tilanteita
- asiatekstin tuottaminen ja ymmärtäminen
- alakohtainen syventävä osio (1-2 op), joka toteutetaan opintojakson aikana (esim. projekti, itsenäinen tutustuminen työelämään, portfoliotyyppisen työelämämateriaalin laatiminen, tiedonhaku omalta alalta ja sen raportointi, ym.)
Accomplishment
    Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa. Teet tehtäviä sekä itsenäisesti että ryhmässä. Videotapaamisia ryhmän kanssa järjestetään säännöllisesti kurssin aikana, mutta voit itse vaikuttaa tapaamisten ajankohtaan.

Hyvät ja joustavat yhteistyötaidot ja kyky noudattaa sovittuja aikatauluja on tärkeää opintojaksolla.
Further Information
    Tarvitset mahdollisuuden nauhoittaa ääntä ja videota. Työskentelet ryhmän kanssa Teams- tai ZOOM-sovelluksen välityksellä, joten näiden sovelluksien tuntemus on eduksi. Webbikameran käyttöä edellytetään ryhmätapaamisissa ja video-tehtävissä.
Further Information about the enrolment
    campusonline@jamk.fi
Other info
    Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 6.6.2003/424.
Huom! Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan erikseen.
Cancellation terms
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!