Materiaalin ohjaus, 5 op

Date
    16.09.2019 - 15.12.2019
Last enrolment date
    15.11.2019
Location
    Verkko-opinnot
Prerequisites
    Logistiikan perusteet -opintojakso
Goal
    Opiskelijat ymmärtävät materiaalinohjauksen tarkoituksen ja merkityksen yritysten toiminnassa. Lisäksi opiskelijat kykenevät ohjaamaan ja suunnittelemaan yrityksen materiaalivirtoja sekä niihin liittyviä tietovirtoja osana yrityksen logistista prosessia.
Contents
    - Johdanto materiaalinohjaukseen
- Kysynnän ennustaminen
- Kapasiteetin hallinta
- Varastonohjaus
- Tuotannonohjaus
- Materiaalitarvelaskenta, MRP
Accomplishment
    Yksityiskohtainen toteutustapa kuvataan opintojakson aloitusvaiheessa.
Literature
    Optima materiaalit,
Arnold, J.R.T., Chapman, S.R. (2012) Introduction to Materials Management
Further Information
    avoinamk@jamk.fi

See the Timetable