FF Hyvinvointia musiikista, 5 op (EduFutura)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Kiintiö 5 paikkaa yliopiston opiskelijoille (EduFutura).

Sisältö:

Osallistut kontaktiopetukseen, joka sisältää luentoja, demonstraatioita, asiantuntijavierailuja sekä mahdollisia tutustumiskäyntejä. Osallistut pienryhmätoimintaan esim. oppimistehtävät, ryhmätyöt.

Suunnittelet, toteutat ja arvioit projektin parin kanssa tai pienryhmässä valitsemassasi toimintaympäristössä esim. monikulttuuriset ryhmät, seniorit, päiväkotilapset ja erityisryhmät.

Opintojakson materiaalit ja tehtävät ovat verkko-oppimisympäristössä, jonne palautat myös kaikki tekemäsi tehtävät.
Aika
    02.09.2020 - 21.05.2021
Ilmoittautumiset
    18.09.2020 mennessä
Paikka
    Suomalainen musiikkikampus, Pitkäkatu 18-22, Hannikaissali, keskiviikkoisin klo 8.15-9.45.
Tavoite
    Opintojakson osaamiset:

Hankit, käsittelet, arvioit sekä sovellat kriittisesti ja tarkoituksenmukaisesti oman alasi tietoa, periaatteita, teorioita ja menetelmiä. Osaat käyttää digitaalisia oppimisympäristöjä opiskelijana. Huolehdit opiskeluvalmiuksistasi ja otat vastuun omasta ja yhteisön osaamisen kehittymisestä sekä opitun jakamisesta.

Opintojakson osaamistavoitteet:

Tutustut musiikkiterapian perusteisiin ja osaat soveltaa sieltä nousevia ideoita käytännössä. Sinulla on valmiudet erilaisten ryhmien ymmärtämiseen ja kohtaamiseen musiikkia välineenä käyttäen.

Tiedostat taito- ja taidekasvatuksen merkityksen laaja-alaisesti ajankohtaisista yhteiskunnallisista ja tutkimuksellisista hyvinvoinnin näkökulmista käsin. Tutustut erilaisten ryhmien ohjaamiseen ymmärtäen vuorovaikutustaitojen merkityksen ohjaustilanteissa.

Osaat toteuttaa monipuolista musiikkitoimintaa erilaisissa yhteisöissä ja toimintaympäristöissä osallistujien kokonaisvaltaista hyvinvointia tukien.
Toteutus
    Opintoihin sisältyy itsenäistä työskentelyä sekä kontaktiopiskelua.
Hinta
    Maksuton
Lisätietoja
    Leena Pantsu (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi