Kliinisen asiantuntijan ylemmän AMK:n polkuopinnot 1, 10 -> op (YAMK)

Attention! Online registration is closed.
Date
    30.08.2019 - 20.12.2019
Last enrolment date
    26.08.2019
Location
    Piippukatu 2, Jyväskylä
Rajakatu 35, Jyväskylä
Target group
    Sosiaali- ja terveysalan YAMK-opinnoista kiinnostuneet, joilla on
• Soveltuva sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto: sairaanhoitaja (AMK), kätilö (AMK), terveydenhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), fysioterapeutti (AMK), toimintaterapeutti (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), Bachelor of Health Care, Bachelor of Social Services, Bachelor of Social Services and Health Care
TAI
• Jos hakijalla on muu soveltuva korkeakoulututkinto: kasvatustieteen, terveystieteen, terveydenhuollon tai yhteiskuntatieteen kandidaatin tai maisterin tutkinto hakijalla tulee lisäksi olla aiempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinto, kuten fysioterapeutin, kehitysvammaohjaajan, kätilön, sairaanhoitajan, sairaanhoitaja-terveydenhoitajan, sosiaalikasvattajan, sosiaaliohjaajan tai toimintaterapeutin opistoasteen tutkinto.

Tuothan todistuksesi orientaatiopäivään.

Avoimeen AMKiin ei tarvitse 3 vuoden työkokemusta, joten opintoihin voi tulla vaikka heti AMK-tutkinnosta valmistuttua. Riittää, kun 3 vuotta täyttyy hakiessasi tutkintokoulutukseen.
Prerequisites
    Soveltuva sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto TAI muu soveltuva korkeakoulututkinto SEKÄ sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinto.
Accomplishment
    Opinnot sisältävät lähi- ja etäopintoja valintasi mukaan.

Orientaatiopäivät ovat ajalla 30.8.19 (koko päivä) ja 31.8.19 (aamupäivä), minkä jälkeen opetus alkaa normaalisti.

Opintopolku sisältää seuraavat opintojaksot:
- Palliatiivisen hoidon kliinisenä asiantuntijana kehittyminen, 5 op
- Potilaslähtöinen hoitotyön prosessi palliatiivisessa hoidossa, 5 op

Voit lisäksi valita seuraavista opinnoista:
- Tutkiva kehittäminen, 5 op
- Opinnäytetyö, osa 1, aihe-ehdotus, 3 op
- Projektijohtaminen ja palvelumuotoilu, 5 op
- Perhe-ja verkostokeskeinen vuorovaikutus mielenterveys- ja päihdetyössä, 5 op
- Laadullinen tutkimus, 5 op
- Sosiaali- ja terveyspalvelut terveystaloustieteen näkökulmasta, 5 op
- Professional Ethics, 5 op

HUOM! Otamme yhteyttä sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä ja kartoitamme mahdolliset ilmoittautumiset lisäopintoihin (lisäopintojen paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä).
Further Information
    Sirpa Tuomi (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Polkuopintoihin otetaan 5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Osallistujille lähetetään opintojen aloituskirje ilmoittautumisajan päätyttyä.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Courses of this course chain
   
Palliatiivisen hoidon kliinisenä asiantuntijana kehittyminen, 5 op
Potilaslähtöinen hoitotyön prosessi palliatiivisessa hoidossa, 5 op
Tutkiva kehittäminen, 5 op
Opinnäytetyö
Projektijohtaminen ja palvelumuotoilu, 5 op
Perhe- ja verkostokeskeinen vuorovaikutus mielenterveys- ja päihdetyössä, 5 op (YAMK)
Laadullinen tutkimus, 5 op
Sosiaali- ja terveyspalvelut terveystaloustieteen näkökulmasta, 5 op
Professional Ethics, 5 cr, Master´s level

See the Timetable