Kyberturvallisuus, 4 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    13.05.2020 - 14.08.2020
Last enrolment date
    10.05.2020
Place
    verkko-opinnot
Goal
    Opiskelija hallitsee keskeisimmät kyberturvallisuuteen liittyvät osa-alueet: käsitteet (luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus), standardit ja vaatimukset. Opiskelija tutustuu teknisiin algoritmitmeihin ohjelmoinnissa, joilla taataan tiedon eheys. Opiskelija tuntee yleiset tietoliikenteessä käytetyt turvamekanismit luotettavuuteen ja saatavuuteen liittyen. Opiskelija pystyy analysoimaan hyökkäystyökalujen vaikutukset yrityksen liiketoimintaan. Opiskelija hallitsee turvallisuuden suunnittelun periaatteet ja osaa suunnitella yritykselle sopivat tietoturvakontrollit.
Contents
    Opintojakso sisältää yleisesti kyberturvallisuuden ajankohtaiset standardit ja vaatimukset. Opintojaksolla tutustutaan yritystapausten kautta liiketoiminan riippuvuuteen tietotekniikasta ja tietoverkoista. Samalla analysoidaan yritysten liiketoiminnan haavoittuvuutta sähköisen vaikuttamisen kautta. Sähköisiä hyökkäystyökaluihin tutustutaan harjoitustyön kautta.
Accomplishment
    Luennot, käytännön harjoitukset ja harjoitustyö
Literature
    Opettajan jakama materiaali
Further Information
    avoinamk@jamk.fi