Vastuullinen johtaminen, 5 op

Enrolment has not opened yet. Enrolment begins on 03.08.2020 at 09:00 on this page.
Date
    07.09.2020 - 16.12.2020
Last enrolment date
    03.08.2020 - 16.08.2020
Place
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Prerequisites
    Liiketalouden perusopinnot
Goal
    Opiskelija ymmärtää yrityksen vastuullisuuden merkityksen osana yhteiskunnan kehittämistä ja yrityksen taloudellista menestystä. Opiskelija hallitsee vastuullisuuden eri ulottuvuudet. Opiskelija osaa analysoida yritysten toimintaa vastuullisen johtamisen ja liiketoiminnan näkökulmista. Opiskelija tunnistaa sidosryhmien merkityksen vastuullisuudessa. Hän osaa edistää ja rakentaa omalla toiminnallaan vastuullista ja eettistä liiketoimintaa.
Contents
    Vastuullinen yritystoiminta ja sen eri ulottuvuudet. Vastuullisen yritystoiminnan toteuttaminen ja käytänteet organisaatioissa. Sidosryhmien merkitys vastuullisen yritystoiminnan kehittämisessä. Yritysvastuun johtaminen ja organisointi. Eettinen johtajuus ja sen käytännöt.
Accomplishment
    Käänteinen opetus
Opintojakso etenee teemoittain. Teemojen opiskelu sisältää seuraavia oppimisprosessia tukevia vaiheita:
1. Orientaatioluento, itsenäisen oppimistehtävän osatehtävä ja yhteistoiminnallinen käsittely
2. Teeman alustusluento, itsenäisen oppimistehtävän osatehtävä ja yhteistoiminnallinen käsittely
3. Teeman alustusluento, itsenäisen oppimistehtävän osatehtävä ja yhteistoiminnallinen käsittely
4. Teeman alustusluento, ryhmätyöskentely ja yhteistoiminnallinen käsittely
5. Teeman alustusluento, itsenäisen oppimistehtävän osatehtävä. Henkilökohtaisen itsenäisen oppimistehtävän päättävä työstäminen.

Henkilökohtaisen itsenäisen oppimistehtävän osioita ja ryhmätyö tehdään opintojakson aikana ja päätteeksi. Niiden kautta osoitetaan opintojaksolla kehittynyt osaaminen teemoihin liittyen.

Opintojakson aikana ohjausta tarjotaan
1. Kunkin teeman alussa johdatus teemaan, itsenäiseen osatehtävään tai ryhmätyöhön
2. Ohjausta itsenäisen osatehtävän ja ryhmätyön tekemiseen kontaktitunneilla ja verkko-oppimisympäristössä
3. Oman osaamisen itsearviointi ja vertaispalaute ryhmätyöskentelystä
4. Palaute ja arviointi ryhmätehtävästä
5. Palaute ja arviointi itsenäisistä osatehtävistä koostuvasta henkilökohtaisesta oppimistehtäväkokonaisuudesta opintojakson päätteeksi
7. Opintojakson arvosana muodostuu ryhmätyön ja henkilökohtaisen itsenäisen oppimistehtävän perusteella osoitetusta osaamisesta
Literature
    Koipijärvi, T. & Kuvaja, S. 2017. Yritysvastuu: johtamisen uusi normaali Helsinki: Kauppakamari.

Harmaala, M-M. & Jallinoja, N. 2012. Yritysvastuu ja menestyvä liiketoiminta. Helsinki: Talentum.

Heiskanen, E. & Salo, J. 2007. Eettinen johtaminen: tie kestävään menestykseen. Helsinki: Talentum.

Yritysvastuuta ja sen johtamista käsittelevät artikkelit. Optimaan liitettävä tai kontaktilla jaettava aineisto. Opettajan antama lisäaineisto.
Price
    75 €
The studies is free-of-charge for unemployed job seekers and asylum seekers.
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Alustava lähiopetusaikataulu (pidätämme oikeudet muutoksiin:
09.09.2020 08.00 - 09.30
16.09.2020 08.00 - 09.30
23.09.2020 08.00 - 09.30
30.09.2020 08.00 - 09.30
07.10.2020 08.00 - 09.30
14.10.2020 08.00 - 09.30
21.10.2020 08.00 - 09.30
28.10.2020 08.00 - 09.30
04.11.2020 08.00 - 09.30
11.11.2020 08.00 - 09.30
18.11.2020 08.00 - 09.30
25.11.2020 08.00 - 09.30
02.12.2020 08.00 - 09.30
09.12.2020 08.00 - 09.30
16.12.2020 08.00 - 09.30