Vastuullinen johtaminen, 5 op

Ilmoittautuminen ei ole vielä avautunut. Voit ilmoittautua koulutukseen tältä sivulta 03.08.2020 klo 09:00 alkaen.
Aika
    07.09.2020 - 16.12.2020
Ilmoittautumiset
    03.08.2020 - 16.08.2020
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    Liiketalouden perusopinnot
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää yrityksen vastuullisuuden merkityksen osana yhteiskunnan kehittämistä ja yrityksen taloudellista menestystä. Opiskelija hallitsee vastuullisuuden eri ulottuvuudet. Opiskelija osaa analysoida yritysten toimintaa vastuullisen johtamisen ja liiketoiminnan näkökulmista. Opiskelija tunnistaa sidosryhmien merkityksen vastuullisuudessa. Hän osaa edistää ja rakentaa omalla toiminnallaan vastuullista ja eettistä liiketoimintaa.
Sisältö
    Vastuullinen yritystoiminta ja sen eri ulottuvuudet. Vastuullisen yritystoiminnan toteuttaminen ja käytänteet organisaatioissa. Sidosryhmien merkitys vastuullisen yritystoiminnan kehittämisessä. Yritysvastuun johtaminen ja organisointi. Eettinen johtajuus ja sen käytännöt.
Toteutus
    Käänteinen opetus
Opintojakso etenee teemoittain. Teemojen opiskelu sisältää seuraavia oppimisprosessia tukevia vaiheita:
1. Orientaatioluento, itsenäisen oppimistehtävän osatehtävä ja yhteistoiminnallinen käsittely
2. Teeman alustusluento, itsenäisen oppimistehtävän osatehtävä ja yhteistoiminnallinen käsittely
3. Teeman alustusluento, itsenäisen oppimistehtävän osatehtävä ja yhteistoiminnallinen käsittely
4. Teeman alustusluento, ryhmätyöskentely ja yhteistoiminnallinen käsittely
5. Teeman alustusluento, itsenäisen oppimistehtävän osatehtävä. Henkilökohtaisen itsenäisen oppimistehtävän päättävä työstäminen.

Henkilökohtaisen itsenäisen oppimistehtävän osioita ja ryhmätyö tehdään opintojakson aikana ja päätteeksi. Niiden kautta osoitetaan opintojaksolla kehittynyt osaaminen teemoihin liittyen.

Opintojakson aikana ohjausta tarjotaan
1. Kunkin teeman alussa johdatus teemaan, itsenäiseen osatehtävään tai ryhmätyöhön
2. Ohjausta itsenäisen osatehtävän ja ryhmätyön tekemiseen kontaktitunneilla ja verkko-oppimisympäristössä
3. Oman osaamisen itsearviointi ja vertaispalaute ryhmätyöskentelystä
4. Palaute ja arviointi ryhmätehtävästä
5. Palaute ja arviointi itsenäisistä osatehtävistä koostuvasta henkilökohtaisesta oppimistehtäväkokonaisuudesta opintojakson päätteeksi
7. Opintojakson arvosana muodostuu ryhmätyön ja henkilökohtaisen itsenäisen oppimistehtävän perusteella osoitetusta osaamisesta
Kirjallisuus
    Koipijärvi, T. & Kuvaja, S. 2017. Yritysvastuu: johtamisen uusi normaali Helsinki: Kauppakamari.

Harmaala, M-M. & Jallinoja, N. 2012. Yritysvastuu ja menestyvä liiketoiminta. Helsinki: Talentum.

Heiskanen, E. & Salo, J. 2007. Eettinen johtaminen: tie kestävään menestykseen. Helsinki: Talentum.

Yritysvastuuta ja sen johtamista käsittelevät artikkelit. Optimaan liitettävä tai kontaktilla jaettava aineisto. Opettajan antama lisäaineisto.
Hinta
    75 €
Opintojakso on maksuton työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Alustava lähiopetusaikataulu (pidätämme oikeudet muutoksiin:
09.09.2020 08.00 - 09.30
16.09.2020 08.00 - 09.30
23.09.2020 08.00 - 09.30
30.09.2020 08.00 - 09.30
07.10.2020 08.00 - 09.30
14.10.2020 08.00 - 09.30
21.10.2020 08.00 - 09.30
28.10.2020 08.00 - 09.30
04.11.2020 08.00 - 09.30
11.11.2020 08.00 - 09.30
18.11.2020 08.00 - 09.30
25.11.2020 08.00 - 09.30
02.12.2020 08.00 - 09.30
09.12.2020 08.00 - 09.30
16.12.2020 08.00 - 09.30