Highway 2 Code projects XR-Developer, 40 Cr

Attention! Online registration is closed.
Date
    02.09.2019 - 31.05.2020
Last enrolment date
    15.09.2019
Place
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Target group
   

XR-kehittäjän koulutus sopii erityisesti sinulle:

- Työtehtäviisi kuuluu (tai tulee jatkossa kuulumaan) VR-, AR- ja MR-ympäristöihin kuuluva sisällöntuotanto ja interaktio

- Olet alan vaihtaja, joka haluaa siirtyä IT-alalle

- Haluat tulevaisuuden osaamista

- Olet työtön työnhakija, joka haluaa työllistyä IT-alalle (Sivutoimisuus opiskelijana (alle 5op/kuukausi) tai päätoimisuus opiskelijana (Julkisen työvoima ja yrityspalvelulain (tai kotoutumislain) mukainen omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella)

Koulutuksen kesto ja laajuus määrittyy suoritettavien opintojaksojen perusteella. Opiskeluiden pää/sivutoimisuus, omaehtoinen opiskelu tai lyhytkestoisuus ratkaistaan TE-toimistossa.

Lue lisää työttömyysetuudella opiskelusta:

* Sivutoiminen opiskelu työttömyysetuudella

* Lyhytkestoinen opiskelu työttömyysetuudella

* Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu


----------------------------------------------------------
XR-Developer module is focused to you
- business professionals who are focusing on developing into virtual - and/or augmented reality environments,
- unemployed jobseekers who wants to work in the ICT-sector,
- part-time studies (less than 5 ECTS/Month)
- full-time studies (discuss with your labor force bureau officer)
- business professionals who wants to work in ICT-sector and
- who wants skills and knowledge needed now and in future!

The duration and extent of the training will be determined by the number of courses to be completed. You can read more about the studing with unemployment benefits from
- Unemployment benefit and part-time studying
- Unemployment benefit to support short-term study
- A jobseeker’s independent study can be supported by unemployment benefit
Prerequisites
    Every student participating in the XR-Developer study module is required to have a personal computer that can be used to develop content in virtual environments.

Minimum requirements:
Dual-core Intel or AMD processor, 2.5 GHz or faster
4 GB RAM
1280×768 Display
NVIDIA GeForce 470 GTX or AMD Radeon 6870 HD series card or higher

Recommended requirements:
64-bit quad core CPU
8 GB RAM
Full HD display
NVIDIA GeForce 470 GTX or AMD Radeon 6870 HD series card or higher
Goal
    Ymmärtää XR-maailmaan liittyvät kokonaisuudet ja käsitteet
Kykenee tuottamaan 3D-malleja ja luomaan virtuaalimaailmoja
Oppii ohjelmoimaan
Oppii tuottamaan interaktioita luomaasi virtuaalimaailmaan
Ymmärtää nykyaikaisen ohjelmistokehitykseen liittyvät käsitteet ja toimintomallit
----------------------------------------------------------
The aim of the training is that you
- understand the entities and concepts associated with the Cross Reality
- are able to produce 3D-models and create virtual worlds
- learn to program
- learn to create interaction inside the virtual world you create
- understand the concepts and models of modern software development
Contents
    Introduction to Cross-Reality, 5op
Software Engineering, 5op
Blender Modeling, 5op
Proggramming with C++, 5op
Cross-Reality with Unreal 4, 10op
Työssäoppiminen/kehittämistyö, 10op
----------------------------------------------------------
Introduction to Cross-Reality, 5 ECTS
Software Engineering, 5 ECTS
Blender Modeling, 5 ECTS
Proggramming with C++, 5 ECTS
Cross-Reality with Unreal Engine 4, 10 ECTS
Internship/Development challenge, 10 ECTS
Accomplishment
    Koulutus toteutetaan pääosin verkko-opintoina, joihin sisällytetään muutamia kontaktipäiviä ohjauksen näkökulmasta (0-2 pv/kk). Opiskelijan kanssa rakennetaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (esim. päällekkäisen aikaisemman osaamisen vuoksi), jossa sovitaan opiskeltavista opintojaksoista ja henkilökohtaisesta aikataulusta. Koulutus on toteutettavissa myös kokopäiväisesti opiskellen.

Koulutus on osa Highway To Code -kokonaisuutta, jossa kuusi suomalaista ammattikorkeakoulua tarjoavat opintoja yhteiseen tarjontaan, joita koulutukseen osallistuvat voivat hyödyntää sovitusti. Opintotarjonnassa on seuraavia kokonaisuuksia:
- XR-kehittäjä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
- Tietoturvalliset sovellukset ja niiden kehittäminen, Centria-ammattikorkeakoulu
- Pelikehittäminen, Web-sovelluskehitys, Turun ammattikorkeakoulu
- Sulautetut järjestelmät, Kajaanin ammattikorkeakoulu
- Web-ohjelmoinnin työkalut, Esineiden internet, Vaasan ammattikorkeakoulu
- Fullstack ohjelmistokehittäminen, Oulun ammattikorkeakoulu
----------------------------------------------------------
The training is mainly carried out as e-learning, which includes a few contact days from the point of view of guidance (0-2 days / month). A personal study plan (overlapping knowledge) is being built with every student where we mutually agree on the courses to be studied and the schedule to keep. Training can also be implemented studying full-time.

Training is part of the Highway To Code -project, where six Finnish universities of applied sciences offer a joint offering that can be used by all the participating students. The overall study package includes the following modules:
- XR-Developer, JAMK UAS, Jyväskylä
- Secure applications and application development, Centria UAS, Kokkola
- Game development, Web development, Turku UAS, Turku
- Embedded system, Kajaani UAS, Kajaani
- Web Programming Tools, Internet of Things, Vaasa UAS, Vaasa
- Fullstack software development, Oulu UAS, Oulu
Price
    The training is free of charge
Further Information
    Niko Kiviaho,
etunimi.sukunimi@jamk.fi
https://h2c.fi/highway-2-code-in-english/
----------------------------------------------------------
Niko Kiviaho
niko.kiviaho@jamk.fi
https://h2c.fi/highway-2-code-in-english/
Further Information about the enrolment
    lipa.avoinamk@jamk.fi