Statiikka, 4 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    05.09.2019 - 24.10.2019
Ilmoittautumiset
    01.09.2019 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, 40200 JKL
Edeltävä osaaminen
    Potenssien ja juurien käsittely, lausekkeiden sieventäminen, suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometrian soveltaminen, vektoreilla laskeminen, ensimmäisen ja toisen asteen polynomiyhtälöiden sekä juuriyhtälöiden sekä yhtälöparien ja yhtälöryhmien ratkaiseminen.
Funktion käsite differentiaali- ja integraalilaskennan perusteet.
SI-yksikköjärjestelmä, yksiköiden muuntaminen, suurelaskenta. Newtonin lait, kitka ja statiikan alkeet.
Tavoite
    Opiskelija omaa statiikan perusosaamisen ja pystyy yksinkertaisten rakenteiden staattiseen tarkasteluun tasapainoyhtälöiden, rasituslaskujen ja taulukkotapausten avulla. Opiskelija osaa muodostaa tarkasteltavasta rakenteesta mekaniikan mallin ja ratkaista siinä vaikuttavat rasitukset. Opiskelija osaa hahmottaa tapaukset, jotka vaativat tarkempaa ja syvällisempää tarkastelua.
EA-KN EUR-ACE Tieto ja ymmärrys: Opiskelijat ymmärtävät statiikan periaatteet ja niiden pohjautumisen matematiikkaan ja fysiikkaan.
EA-EN Tekninen analyysi: Opiskelijat osaavat soveltaa statiikan periaatteita käytännön ongelmien ratkaisemiseksi matematiikan ja fysiikan avulla.
TKNPE Konetekninen perusosaaminen: Opiskelijat ymmärtävät statiikan periaatteet ja osaavat soveltaa niitä käytännön ongelmien ratkaisuihin matematiikan ja fysiikan avulla
Sisältö
    Partikkelin ja jäykän kappaleen tasapaino. Avaruusstatiikka, ristikot, palkkirakenteet ja nivelmekanismit. Rasitukset.
Toteutus
    Kontaktitunnit/virtuaaliluennot, laskuharjoitusohjaukset/omatoimiset laskuharjoitukset, itsenäinen työskentely, verkkotyöskentely.
Kirjallisuus
    Opetusmonisteet. Opetusvideot.
Valtanen Esko, Tekniikan taulukkokirja, Genesis-Kirjat Oy, 2013.
Hinta
    60,00
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu