FF Hyvinvointia musiikista, 5 op (EduFutura)avaa tulostusnäkymä

Attention! Online registration is closed.
Date
    02.09.2020 - 21.05.2021
Last enrolment date
    18.09.2020
Place
    Suomalainen musiikkikampus, Pitkäkatu 18-22, Hannikaissali, keskiviikkoisin klo 8.15-9.45.
Goal
    Opintojakson osaamiset:

Hankit, käsittelet, arvioit sekä sovellat kriittisesti ja tarkoituksenmukaisesti oman alasi tietoa, periaatteita, teorioita ja menetelmiä. Osaat käyttää digitaalisia oppimisympäristöjä opiskelijana. Huolehdit opiskeluvalmiuksistasi ja otat vastuun omasta ja yhteisön osaamisen kehittymisestä sekä opitun jakamisesta.

Opintojakson osaamistavoitteet:

Tutustut musiikkiterapian perusteisiin ja osaat soveltaa sieltä nousevia ideoita käytännössä. Sinulla on valmiudet erilaisten ryhmien ymmärtämiseen ja kohtaamiseen musiikkia välineenä käyttäen.

Tiedostat taito- ja taidekasvatuksen merkityksen laaja-alaisesti ajankohtaisista yhteiskunnallisista ja tutkimuksellisista hyvinvoinnin näkökulmista käsin. Tutustut erilaisten ryhmien ohjaamiseen ymmärtäen vuorovaikutustaitojen merkityksen ohjaustilanteissa.

Osaat toteuttaa monipuolista musiikkitoimintaa erilaisissa yhteisöissä ja toimintaympäristöissä osallistujien kokonaisvaltaista hyvinvointia tukien.
Accomplishment
    Opintoihin sisältyy itsenäistä työskentelyä sekä kontaktiopiskelua.
Further Information
    Leena Pantsu (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi