Musiikin lukeminen 1 (pop/jazz), 5 op (vain Gradian ammatillisille opiskelijoille)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Ilmoittautuminen vain Gradian ammatillisille opiskelijoille.

Sisältö:

Opintojakson suoritettuasi luet ja ymmärrät kirjoitettua musiikkia halliten yleisesti tunnetut sointumerkintätavat. Hahmotat sointujen harmoniset funktiot, ja osaat tarvittaessa laajentaa sointuja tyylinmukaisesti populaarimusiikin sekä tonaalisen jazzmusiikin konteksteissa. Hahmotat melodiaäänten suhteet vallitsevaan harmoniaan, ja osaat huomioida melodian säestäessäsi itseäsi ja/tai muita.

Ymmärrät harmonian varioinnin ja tonaalisen improvisoinnin perusperiaatteet, ja saat valmiudet improvisointiin liittyvän teoreettisen tiedon soveltamiseen käytännössä. Sinulla on käsitys tonaalisen ajattelutavan kehittymisestä länsimaisessa musiikissa.

Ymmärrät analyysin merkityksen musiikin tulkinnassa, säestyksessä ja improvisoinnissa, ja saat käsitteelliset valmiudet sovitus- ja sävellysopintoihin.

Osaat arvioida opintojaksolla käsiteltyjä sisältöjä rakentavan kriittisesti. Osaat myös arvioida omaa osaamistasi sekä sen kehittymistä.
Aika
    01.09.2020 - 21.05.2021
Ilmoittautumiset
    07.09.2020 mennessä
Paikka
    Suomalainen musiikkikampus, Pitkäkatu 18-22, Hannikaissali, tiistaisin klo 14.15-15.45.
Toteutus
    Opintoihin sisältyy itsenäistä työskentelyä sekä kontaktiopiskelua.
Hinta
    Maksuton
Lisätietoja
    Sami Sallinen (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi