Korkeakouludiplomi, Kotikuntoutus kotihoidossa, 60 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    01.08.2019 - 31.12.2020
Last enrolment date
    26.04.2019
Place
    Jyväskylä, Piippukatu 2 / Rajakatu 35
Target group
    Kotikuntoutus kotihoidossa -korkeakouludiplomi on tarkoitettu ensisijaisesti lähihoitajille, jotka haluavat
- päivittää ja syventää kotihoidossa tarvittavia tulevaisuuden osaamisia
- vaihtaa nykyisestä työstä vanhuspalvelujen ja kotihoidon uusiin työtehtäviin
- parantaa työllistymismahdollisuuksiaan nykyisessä elämäntilanteessaan (työttömät, hoitovapaalla olevat, pitkään työelämästä poissaolleet jne.)
- jatkaa mahdollisesti opintojaan sosiaali- ja terveysalan eri tutkinto-ohjelmiin

Korkeakouludiplomi on JAMKin avoimen ammattikorkeakoulun kautta toteutettavaa korkeakouluopetusta.
Goal
    Opiskelija
- ymmärtää sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä kuntoutuksen nykyisen ja muuttumassa olevan palvelurakenteen
- tuntee sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmät sekä toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä
- hallitsee toimintakyvyn arvioinnin, asiakaslähtöisen tavoitteen asettamisen ja kuntoutusintervention periaatteet moniammatillisessa yhteistyössä (kuntoutusmisprosessin vaihteet ja siihen tarvittava tuki)
- hallitsee asiakastyön periaatteet ja tutustuu erilaisiin asiakastyön ohjauksen ja neuvonnan toimintatapoihin
- osaa hakea ja hyödyntää luotettavaa ja ajankohtaista tietoa
Contents
    Koulutus koostuu neljästä osaamisalueesta, jotka sisältävät opintoja sosiaali- ja terveysalan eri amk-tutkintojen perusopinnoista. Osaamisalueet ovat seuraavat:
- Työelämä- ja kehittämisosaaminen (11 op)
- Sosiaali- ja terveysalan asiakasosaaminen (29 op)
- Kuntoutuksen toimintaympäristö- ja ohjausosaaminen (15 op)
- Vapaavalintaiset opinnot (5 op)

Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Accomplishment
    Kotikuntoutus kotihoidossa -korkeakouludiplomi toteutetaan monimuoto-opiskeluna kolmen lukukauden aikana. Opintojen kuormittavuus on 60 opintopistettä (vastaa laskennallisesti 1620 tuntia työtä) ja opiskelu edellyttää Jyväskylässä toteutettaviin lähiopiskelupäiviin osallistumista keskimäärin 1-2 päivää kuukaudessa. Monimuoto-opiskelussa tarvitaan myös hyviä tietoteknisiä valmiuksia ja laitteita.
Further Information
    Aila Pikkarainen
(etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Further Information about the enrolment
    hyvi.avoinamk@jamk.fi
Other info
    ENNAKKOTEHTÄVÄT
Hakuajan alkaessa avautuu myös linkki sähköisiin ennakkotehtäviin, jotka tekevät kaikki hakijat. Ennakkotehtävät tulee olla palautettuna hakuajan puitteissa. Linkki ennakkotehtäviin julkaistaan 8.4. täällä:
https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/korkeakouludiplomi/kotikuntoutus-kotihoidossa/

(Ennakkotehtävät tulevat nähtäville jo ennakkoon ylläolevan linkin taakse.)

Koulutus alkaa orientaatiopäivällä 7.6.2019 klo 10-16. Päivän aikana perehdytään yhdessä koulutuksen kokonaisuuteen, opintojaksojen ajoituksiin ja sisältöihin sekä erilaisiin opiskelukäytänteisiin.

Opintojen aikana järjestetään kuukausittain 1-2 kontaktipäivää (ilmoitetaan myöhemmin).
Cancellation terms
    Opiskelijavalinnat ilmoitetaan s-postitse hakuajan päätyttyä. Mahdollisista opiskelupaikan peruutuksista tulee ilmoittaa mahdollisimman pian (viimeistään 14 päivää ennen koulutuksen alkua) koulutussihteerille: merja.hoffren@jamk.fi.