Lastensuojelun ja perhetyön perusteet, 5 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    18.05.2020 - 31.07.2020
Last enrolment date
    03.05.2020
Place
    Verkkototeutus
Prerequisites
    Opiskelija on perehtynyt suomalaisen sosiaaliturvapolitiikan kokonaisuuteen sekä perheitä tukeviin palveluihin. Opiskelija hahmottaa yhteiskunnallisten tekijöiden yhteyden ihmisen arkeen sekä tietää ehkäisevän lastensuojelun merkityksen yhteiskunnassa.
Goal
    Opiskelija osaa
- lastensuojelu- ja perhetyön arvot, periaatteet, tavoitteet ja työskentelytavat
- lastensuojelun palvelujärjestelmän
- perhetyön perusteet
Contents
    - Eettisyys lastensuojelussa
- Lastensuojelun lainsäädäntö
- Lastensuojelun ja perheohjauksen prosessi
- Ennaltaehkäisevä avohuollon työskentely ja tukitoimet
- Sijaishuollon toimintamuodot
- Lastensuojelun dokumentaatio
- Perhetyön muodot ja prosessi
Literature
    - Räty, Tapio. Lastensuojelulaki. Käytäntö ja soveltaminen. 3. Uudistettu painos (2015). Helsinki: Edita.

- Araneva, Mirjam (2016). Lapsen suojelu -toteuttaminen ja päätöksenteko. Telentum Pro.

- Rosi, Enroos, Tarja Heino, Tarja Pösö (2018). Huostaanotosta. Lastensuojelun vaativa tehtävä. Tampere: Vastapaino.
Further Information
    Tanja Tervanen (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi